top of page

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PEN KLUBU ZA ROK 2022 A USNESENÍ
31. VALNÉ HROMADY DNE 17. 5. 2023

Činnost Českého PEN klubu byla počátkem roku 2022 ještě poznamenána následky pandemie covid-19, přesto byla udělena Cena Karla Čapka Jaroslavu Rudišovi v rámci třídenního festivalu 101+1 R.U.R. v Divadle Archa.

Olga Walló zastupovala Český PEN klub na 88. Mezinárodním kongresu PEN ve švédské Uppsale ve dnech 27. 9. - 1. 10. 2022.

Výbor udělil záštitu Václavě Jandečkové a jejímu divadelnímu česko-německému projektu Fingierte Grenzen/Falešné hranice v OVIGO Theater v Regensburgu.

Výbor udělil záštitu výstavě Miroslava Huptycha Labyrint světa, která putuje do Uherského Brodu, v říjnu do Naardenu… Více na labyrint-sveta-na-plakatech-001.pdf (huptych.cz).

Pokračuje projekt Audio a Videoarchiv PEN klubu s podporou Státního fondu kultury ČR, videa jsou k dispozici na https://www.youtube.com/channel/UCOFQX-bq5c4rMAt-bCVynYA Všechny pozvánky na akce PEN klubu jsou zveřejňovány na https://www.penklub.net/aktuality PEN klub má nově e-mail: penklub@seznam.cz a datovou schránku to8r8f

 

Od VH v dubnu 2022 PEN klub uspořádal tyto akce a literární pořady:

28. 4. Setkání s Tenzinem Tsundue, tibetským poetou a nenásilným aktivistou

26. 5. 2022 Muž bez emocí (vzpomínka na Romana Ráže)

9. 6. Mircea Dan Duță moderoval setkání se zástupci balkánských PEN klubů: Entala Kasi (předsedkyně Albánského PEN klubu), Ahmet Prenci (chairman Albánského PEN klubu, Zlatka Eftimova (přededkyně Bulharského PEN klubu), Vladimir Martinovski (místopředseda Severomakedonského PEN klubu) a Natalia Päntea (Moldávie).

10. - 11. 6. Program PEN klubovna na Světě knihy: Ivan Binar, Alena Vávrová, Ondřej Vaculík, Mircea Dan Duță, Josef Kejha, Arnošt Goldflam, Zdena Bratršovská, František Hrdlička, Světlana Lazarova, Klára Hůrková, Alena Mornštajnová, Vladimír Just, Petr Kotyk, Petr Stančík, Saša Stojanovič a Jakub Fišer. 12. 6. Beseda s ukrajinskými autory Alimem Aliyevem a Katerynou Mikhalitsynou ROLE OF CULTURE AND LITERATURE IN WARTIME. Za PEN diskutovali Olga Walló a Mircea Dan Duță. 7. 8. Na penklub.net/podcast jsme spustili Podcast PEN klubu.

22. 9. Vladimír Just pozval posluchače k prostřenému literárnímu stolu.

24. 9. 2022 Cestovatelsko-spisovatelská akce s PEN klubem v Památníku K. Čapka ve Stži (J. Rudiš, A. Vávrová, M. Mališová)

6. 10. Jindra Tichá četla z rukopisu své nové knihy Praha v mé krvi.

14. - 15. 10. 2022 Autorský prodej na 32. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě (organizovala M. Hejkalová), výtěžek byl poslán na pomoc ukrajinským spisovatelům.

10. 11. Jiří P. Kříž připravil vzpomínkový večer k poctě Jana Skácela.

24. 11. Autorské čtení Ondřeje Vaculíka z jeho knih Let do neznáma a Kocour Rour

1. 12. Michal Novotný: Světla a stíny Gutfreundova života a díla

2023

11. 1. Udílení Ceny PEN klubu pro rok 2023 Miloši Doležalovi

26. 1. Václav Jamek četl ze svých fejetonů.

9. 2. Petr Stančík četl dosud nevydané povídky.

21. 3. Výstava originálu Haškova rukopisu Osudy dobrého vojáka Švejka a doprovodný program v PNP ke 140. výročí narození a 100. výročí úmrtí Jaroslava Haška

24. 4. Sympozium k 100. výročí úmrtí a 140. výročí narození Jaroslava Haška Prameny – vydávání – překlady

Rozhovor Petra Kotyka o sympoziu na ČRo Vltava, 26. 4. 2023 Je to blb, ale zná ho celý svět. Proč zůstává Haškův Švejk nejpřekládanější českou knihou? | Vltava (rozhlas.cz)

 

Od minulé valné hromady zemřeli:

Vladimír Křivánek 21. dubna 2022, Jan Kostrhun 2. května 2022, Dagmar Steinová 4. června 2022, Miloš Vodička 17. června 2022, Antonín Bajaja 16. prosince 2022, Ota Ulč 22. listopadu 2022, Miloš Horanský 7. ledna 2023, Jaroslav Šedivý 27. ledna 2023, Ivan Vyskočil 28. dubna 2023 a Josef Jařab 3. května 2023.

 

Činnost PEN klubu byla v roce 2022 financována z těchto zdrojů:

členské příspěvky (pravidelné platby + dlužné částky = 159 000 Kč), sponzorské smlouvy, dary a nadační příspěvky na činnost PEN klubu a dotace = 470 000 Kč.

Tržby za vlastní výkony a zboží 514 000 Kč

Výnosy: 1 143 000 Kč

Náklady: 1 493 000 Kč

Výsledek hospodaření: - 350 000 Kč

 

Dům bratří Čapků v Budislavi u Litomyšle

Půjčku od Jaroslava Souška ve výši 800 tis. Kč na práce provedené při rekonstrukci Domu bratří Čapků v Budislavi v r. 2017 splácíme dle možností, zbývá doplatit 200 tis. Kč.

Smlouva o pronájmu DBČ společnosti ARBOR PROFI s.r.o., jejímž jediným společníkem je Jaroslav Soušek, platí do konce r. 2027.

Zájemcům o ubytování v DBČ připomínáme, aby si pobyt rezervovali na čísle 602153617

(J. Soušek) nebo 777111475 (Š. Heger).

Na jaře 2022 jsme nabídli Dům bratří Čapků v Budislavi u Litomyšle Centru okamžité pomoci v Litomyšli pro ubytování ukrajinských uprchlíků, o ubytování však nikdo neprojevil zájem.

Závazky k Mezinárodnímu PEN klubu v Londýně: České centrum musí platit roční povinné příspěvky ve výši minimálně 1.200 euro.

Aktuální stav účtů a pokladny k 17. 5. 2023

ČSOB = 229 516 Kč

Česká spořitelna = 29 292 Kč

Pokladna = 11 020 Kč a 250 EUR

Vedení Českého PEN klubu a členské záležitosti:

K VH 17. 5. 2023 má Český PEN klub 187 členů (55 žen, 131 mužů a jenoho kolektivního člena - Divadlo Agadir), 18 členů žije trvale v zahraničí, 36 je osvobozeno od placení členských příspěvků, protože dle stanov nemusí od dosažení 80 let platit, i když tak mnozí činí i nadále.

PEN klub je kolektivním členem Společnosti bratří Čapků.

Od VH v r. 2022 bylo nově přijato do PEN klubu 18 členů (abecedně):

Jan Čáp, Hana Gaifman, Jiří Kamen, Tereza Knotová, Jiří Kratochvil, Benjamin Kuras, Šimon Leitgeb, Lenka Lindaurová, Pavel Mandys, Dana Mojžíšová, Petr Nagy, Klára Notaro, Jan Rejžek, Petr Šámal, Tomáš Tichák, Jindřich Vacek, Zdeněk Vacek a Jan Wiendl.

Členství v PEN klubu k 17. 5. 2023 ukončili: Alena Ježková, Tomáš Halík, Tereza Semotamová, Tereza Brdečková, Michal Vrba, Martin Vopěnka, Alena Mornštajnová a Lidmila Kábrtová.

Pro dlouhodobé neplacení čl. příspěvků výbor ukončil členství: LEBL Zdeněk, MLEJNEK Josef, NEFF Ondřej, VIEWEGH Michal, TOMÁŠ Jiří, ZÁBRANSKÝ David, SLOUKA Mark, NIKL Petr, PILÁTOVÁ Markéta, PLATZOVÁ Magdaléna, HULE Miroslav a MARHOUL Alois.

 

Předsedou Českého centra Mezinárodního PEN klubu (dále jen PEN klubu) byl do valné hromady 5. 4. 2022 Jiří Dědeček, funkci tajemnice spolku vykonávala Dana Mojžíšová.

Do 5. 4. 2022 výbor pracoval ve složení: Antonín Bajaja, Václav Daněk, Jiří Dědeček, Vladimír Karfík, Ivan Klíma, Petr Kotyk, Šimon Pellar, Roman Ráž (zemřel 26. ledna 2022), Jana Štroblová a Tomáš Zmeškal. Předsedkyní revizní komise byla Věra Nosková.

Dne 5. 4. 2022 VH zvolila nový dvanáctičlenný výbor ve složení: Jiří Dědeček, Josef Holcman, Pavel Janáček, Petr Janyška, Petr Kotyk, Petr Kukal, Hana Linhartová, Markéta

Mališová, Věra Nosková, Jan Šulc, Ondřej Vaculík a Tomáš Zmeškal. Funci tajemnice vykonávala Dana Mojžíšová.

Na prvním zasedání nově zvoleného výboru dne 11. 5. 2022 byla předsedkyní zvolena Markéta Mališová, 1. místopředsedou Jiří Dědeček a 2. místopředsedou Ondřej Vaculík.

Revizní komise pracovala ve složení: Eugenie Trützschler (předsedkyně), Jakub Fišer a Michal Matzenauer.

Vzhledem k finanční situaci PEN klubu Dana Mojžíšová ukončila k 31. 12. 2022 pracovní poměr v této organizaci a vzhledem k registraci na Úřadu práce se podílí na činnosti PEN klubu jen z titulu členky spolku. Od 1. 1. 2023 nemá PEN klub žádného zaměstnance a je odhlášen z registru zaměstnavatelů.

Helena Haškovcová vyzvala koncem ledna 2023 členy PEN klubu, aby uhradili dlužné členské příspěvky a uspořádali sbírku na činnost PEN klubu a úhradu nevyplacených mezd pro tajemnici. Po této výzvě přišlo na účet PEN klubu 185 500 Kč, do konce března doplatili někteří členové i dluhy za členské příspěvky, celkem 42 000 Kč.

Na členství ve výboru PEN klubu rezignovali (uvedeno je datum podání rezignace):

20. 11. 2022 Markéta Mališová (na funkci předsedkyně), 15. 2. 2023 na členství ve výboru, 4. 1. 2023 Petr Kukal, 1. 2. 2023 Petr Janyška, 15. 2. 2023 Hana Linhartová, 15. 2. 2023 Věra Nosková, 1. 3. 2023 Tomáš Zmeškal, 1. 3. 2023 Jan Šulc Tím počet členů výboru klesl z 12 na 5, do výboru byly kooptovány Lenka Lindaurová a Dana Mojžíšová. Výbor zůstal sedmičlenný, je třeba zvolit další dva členy.

S kandidaturou do výboru souhlasili:

Jan Čáp, Tereza Knotová, Pavel Mandys, Petr Nagy a Jaroslav Veis.

Poté proběhla volba takto: Bylo odevzdáno 102 platných hlasů, korespondenčně volilo 28 členů.

Volební komise oznámila výsledky voleb do výboru PEN klubu: Jaroslav Veis (35 hlasů), Pavel Mandys (27 hlasů), Petr Nagy (15 hlasů), Tereza Knotová (15 hlasů) a Jan Čáp (10 hlasů). Plénum VH vzalo na vědomí výsledky voleb a zvolení Jaroslava Veise a Pavla Mandyse do výboru PEN klubu.

USNESENÍ 31. řádné valné hromady PEN klubu ze dne 17. května 2023

Plénum členské schůze

 

1. Jednomyslně schválilo program schůze

2. Zvolilo návrhovou komisi ve složení: Alena Vávrová a Jiří Kamen

3. Zvolilo volební komisi ve složení: Petr Kukal a Lydie Romanská

a určilo zapisovatelku: Dana Mojžíšová

4. Souhlasilo se změnami Stanov PEN klubu, jak je za výbor předložil Pavel Janáček, a se zvýšením ročního členského příspěvku z 1000 Kč na 1500 Kč.

Vzalo na vědomí a schválilo:

* výroční zprávu a účetní uzávěrku za rok 2022

* zprávu o finanční situaci a o stavu Domu bratří Čapků v Budislavi u Litomyšle

* zprávu o činnosti v r. 2023 a plánovaných akcích do r. 2025

* zprávu o stavu členské základny a placení členských příspěvků

* výsledky doplňujících voleb do výboru PEN klubu takto:

Zvolení dvou členů výboru: Jaroslav Veis 35 a Pavel Mandys 27 hlasů

Náhradníci: Petr Nagy 15, Tereza Knotová 15, Jan Čáp 10 hlasů

Stávající členy výboru (Ondřej Vaculík, Jiří Dědeček, Petr Kotyk, Pavel Janáček, Josef Holcman) a kooptaci (Lenka Lindaurová a Dana Mojžíšová).

5. Ukládá výboru

* zajistit registraci nových Stanov

* založit pracovní skupinu, která se bude zabývat podporou pronásledovaných spisovatelů (Petr Janyška, Hana Linhartovová a Benjamin Kuras) a zvát její zástupce na jednání výboru

* založit diskusní platformu o společenských problémech soudobé literatury a alespoň jednou ročně zajistit setkání s ostatními spisovatelskými organizacemi

* navázat kontakty s knihovnami a nvyzvat členy PEN klubu k účasti na akcích v projektu Knižní stezka na podporu dětského čtenářství

* vyzvat dlužníky k zaplacení členských příspěvků a informoval dopisem všechny členy PEN klubu o průběhu valné hromady a připravovaných akcích

6. Přijímá toto usnesení v Praze dne 17. května 2023.

 

Podepsáni: členové návrhové komise

……………Alena Vávrová……. …… Jiří Kamen…………..

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapsala Dana Mojžíšová

Za výbor PEN klubu Ondřej Vaculík, předseda

 

V Praze dne 17. května 2023

Výkazy o svém hospodaření v roce 2022 uzveřejňuje České centrum Mezinárodního PEN klubu ve sbírce listin Spolkového rejstříku.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PEN KLUBU ZA ROK 2021

Předsedou Českého centra Mezinárodního PEN klubu byl v roce 2021 Jiří Dědeček, tajemnicí spolku Dana Mojžíšová. Výbor pracoval ve složení: Antonín Bajaja, Václav Daněk, Vladimír Karfík, Ivan Klíma, Petr Kotyk, Šimon Pellar, Roman Ráž Jana Štroblová a Tomáš Zmeškal.

V souladu se svými stanovami český PEN klub i v roce 2021 přispíval k plnění Charty Mezinárodního PEN klubu, informoval o situaci ohrožených spisovatelů ve světě, byl společenským střediskem pro literární tvůrce v širokém slova smyslu, napomáhal vzájemným stykům mezi jednotlivci a podobnými sdruženími doma i v zahraničí. Své prostory v Kolowratském paláci v Praze poskytoval i pro činnost jiných literárních spolků, jako například pro schůze spolku Litera, organizujícího udělování výročních knižních cen Magnesia Litera.

Činnost Českého PEN klubu byla v roce 2021 poznamenána pandemií covid-19. V důsledku uzávěr společenského a kulturního života nebyla v tomto roce mimořádně udělena Cena PEN klubu „Vlastní cestou“. Na rok 2002 musel být v důsledku vládních opatření proti šíření koronaviru odložen třídenní festival 100 R.U.R., připravovaný k 100. výročí prvního uvedení slavné divadelní utopie Karla Čapka do prostor Divadla Archa ve spolupráci s řadou předních vědeckých a kulturních organizací.

Navzdory úředním omezením Český PEN klub uspořádal celkem 32 literárních pořadů, v první polovině roku především virtuálně prostřednictvím svého videokanálu na YouTube. Svou tvorbu na těchto pořadech představili například Vratislav Brabenec, Jan Burian, Mircea Dan Duță, Vladimír Just, Milena Fucimanová, Lubomír Martínek, Alena Mornštajnová, Věra Nosková, Marek Stašek, Alena Vávrová, Ondřej Vaculík, Alena Wagnerová či Olga Walló. Dále byl rozšiřován Audio a videoarchiv PEN klubu. Pro mezinárodní knižní veletrh Svět knihy Praha, který se na holešovickém Výstavišti výjimečně uskutečnil v podzimním termínu (24. – 25. 9. 2021), připravil český PEN klub komponovaný program z vystoupení svých členů nazvaný PENklubovna.

Českého centrum Mezinárodního PEN klubu určilo odbornou porotu pro udělení Ceny Karla Čapka (Pavel Janáček, Vladimír Karfík, Petr Kotyk, Markéta Mališová a Jan Šulc). Porota se na svém zasedání 23. 11. 2021 usnesla, že

z kandidátů navržených členy poroty se nositelem ceny pro rok 2022 stane Jaroslav Rudiš.

 

Dotacemi, dary a nadačními příspěvky přispěli v roce 2021 na činnost Českého centra Mezinárodního PEN klubu zejména Státní fond kultury ČR, Městská část Praha 1, J&T Real Estate, The Sekyra Foundation.

 

Výkazy o svém hospodaření v roce 2021 uveřejnilo České centrum Mezinárodního PEN klubu ve sbírce listin Spolkového rejstříku:

1. rozvahu a účetní závěrku zde:

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=71666811&subjektId=738094&spis=323322

2. přílohu k účetní závěrce zde:

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=71666810&subjektId=738094&spis=323322

bottom of page