top of page

DŮM BRATŘÍ ČAPKŮ V BUDISLAVI U LITOMYŠLE

Obnova Domu bratří Čapků v Budislavi u Litomyšle, od roku 2000 kulturní památka

 

 

Karel Čapek dal vzniknout domu, který byl určen pro práci, setkávání a odpočinek českých spisovatelů. Dokončení stavby se nedožil, ale z úcty k němu a jeho bratru Josefovi je dům dodnes spojován s jejich jmény.

 

Dům bratří Čapků v Budislavi u Litomyšle má pozoruhodnou historii. Postaven byl z podnětu Karla Čapka a podle projektu architekta Stanislava Tobka, žáka Josefa Gočára. Karel Čapek, zakladatel Československého PEN klubu, byl hlavním aktérem manifestačně protifašistického 16. Světového kongresu PEN klubu v Praze v roce 1938. Díky finančním ziskům z této výjimečné události navrhl tehdejšímu výboru stavbu domu pro spisovatele, která započala ještě téhož roku a byla dokončena v roce 1941. Po nacistické okupaci v roce 1939 byl dům v ohrožení, proto jej tehdejší představitelé Litomyšle po dohodě se spisovateli převzali do vlastnictví a v roce 1956 předali Českému literárnímu fondu, neboť činnost PEN klubu byla i v poválečných letech potlačena. Nezištná služba dodnes váže představitele české literatury a historického města Litomyšl přátelstvím. Do majetku Českého centra Mezinárodního PEN klubu se Dům bratří Čapků vrátil až v roce 1994, od roku 2000 je rozhodnutím Ministerstva kultury České republiky kulturní památkou.

 

Architektonicky cenná dvoupatrová dřevěná budova Domu bratří Čapků s balkony a kamennými terasami stojí v lesní lokalitě a na pozemku o rozloze jednoho hektaru. Z urbanistického hlediska je objekt citlivě začleněn do přírodního prostředí, konstrukční systém je kombinací masivní kamenné spodní stavby a dřevěné konstrukce. Nachází se na východním okraji obce Budislav u Litomyšle v lesní lokalitě plné pískovcových skal s kaňonovitými údolími a bizarními kamennými útvary.

 

Celá desetiletí sloužil dům k dočasnému ubytování a rekreačním účelům. Vedení PEN klubu se ho podle svých možností snažilo udržet v provozu, ale kvůli nedostatku finančních prostředků zde probíhaly jen nejnutnější opravy. Dům nebyl pod kontrolou, žádný ze správců už v domě trvale nebydlel, a tak bez potřebných financí na rozsáhlejší rekonstrukci rychle chátral a na přelomu tisíciletí se stal neobyvatelným a navíc terčem zlodějů. Podrobná prohlídka domu v září roku 2013 potvrdila jeho rozsáhlou devastaci. Zloději odnesli vše, co se jim hodilo, ukradli nejen měděné okapy a část střešní krytiny, ale dokonce i část zařízení domu a zázemí, kam z mnoha míst zatékalo poškozenou střechou a oběma bočními terasami. Pro špatné odvodnění celého objektu neustále vlhnulo pískovcové obložení, sklepení bylo zaplavené, přízemí domu včetně kuchyně zachvátila plíseň, kvůli shnilým trámům se dokonce začaly propadat stropy v koupelnách a v některých pokojích. Ve špatném stavu byla elektroinstalace, topení, rozvody vody i odpady. Toto zjištění vedlo výbor PEN klubu k rozhodnutí začít okamžitě jednat.

 

Z iniciativy předsedy Českého centra Mezinárodního PEN klubu Jiřího Dědečka došlo v roce 2013 k zásadnímu rozhodnutí členů výboru: získat dostatek finančních prostředků na záchranu Domu bratří Čapků v Budislavi, vnést do něj nový život, aby opět sloužil k odpočinku, pro tvůrčí a vzdělávací pobyty literátů, pro přednášky, pracovní schůzky a diskuse s reprezentanty domácí i zahraniční kultury nebo jako základna pro výlety a poznávání mimořádně krásného okolí obce Budislav. Ve snaze zachovat památkově chráněný objekt v původní podobě a učinit jej opět plně funkčním, požádal Český PEN klub Národní památkový ústav v Pardubicích, Ministerstvo kultury ČR a Pardubický kraj o podporu. Všechny instituce potvrdily, že stavba je pozoruhodným dílem architekta Stanislava Tobka, statut kulturní památky jí právem náleží a je třeba ji zachránit.

 

Začátkem roku 2014 architekti Jiří Mojžíš a Lenka Kvasničková připravili projektovou dokumentaci k žádostem o finanční podporu nezbytných oprav. Nejprve začala oprava obou bočních teras a nejnutnější opatření proti dalšímu zatékání do domu a jeho důkladnému odvodnění. Ze sklepů byla odčerpána voda a podél severní, východní a západní fasády položeno drenážní potrubí, které zamezilo další degradaci základového zdiva vlivem vzlínající vlhkosti. Tato opatření byla pro další osud stavby zásadní. Díky celkem příznivému počasí pokračovaly práce uvnitř objektu i během zimy a dům se postupně vysoušel neustálým větráním a za pomocí techniky.

Pro finanční zajištění dalších nezbytných oprav požádal PEN klub o úvěr u banky, oslovil potenciální sponzory a vyhlásil veřejnou sbírku. S touto výraznou pomocí a také díky mnoha štědrým dárcům bylo možné ihned pokračovat například ve výměně nefunkčních rozvodů vody a vytápění, v instalaci kanalizačního a svodného potrubí mimo objekt nebo v opravě degradovaných omítek ve sklepních prostorách a v přízemí. Na jaře roku 2015 začala kompletní rekonstrukce značně poškozeného pískovcového plotu, jemuž hrozilo zřícení. Po jeho rozebrání byly jednotlivé kameny očištěny, položeny nové pevné základy a plot znovu postaven. Povětrnostními vlivy zcela zničený západní štít domu dostal po zateplení nový plášť z modřínových palubek, protože původní obklad byl překrytý naprosto nevhodnou krytinou, pod níž řemeslníci odhalili zcela shnilou konstrukci především v dolní části, kde navazovala na terasu. Východní štít domu, lépe chráněný proti dešti, stejně jako jižní a severní pláště objektu se výměny dočkaly až během roku 2016.

 

Také úpravy terénu kolem Domu bratří Čapků postupně probíhaly už od roku 2014. V areálu objektu byly s řádným povolením příslušného úřadu a pod dohledem arboristy pokáceny některé přestárlé stromy a odstraněny nálety, vyčištěna byla část lesa a zahrady s ovocnými stromy. To je však jen krátký výčet toho, co se během necelých dvou let podařilo udělat díky vstřícnosti města Litomyšl, Pardubického kraje, Ministerstva kultury ČR, finanční podpoře firem i štědrých dárců a vynikající spolupráci s architekty, správcem objektu, stavbyvedoucím, místními firmami a především skvělými řemeslníky, kteří obnovu památky osobně prožívali a těšili se na její znovuzrození.

Od počátku přípravy projektu obnovy Domu bratří Čapků v Budislavi uvažovali architekti také o stavbě ekologického vzdělávacího centra v jihozápadní části pozemku. Objekt ve tvaru kopule pro padesát je určen k ekologickým výukovým programům, pracovním i společenským setkáním, školením apod. Přípravy ke stavbě začaly koncem roku 2014. Skála nad údolím říčky Desná i nevzhledná část lesa pod ní byla postupně zbavena nánosů hlíny, náletových stromů, křovisek a divoké skládky odpadků. Kolaudace Ekologického vzdělávacího centra se zúčastnil také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

 

Do konce roku 2016 byly zcela zrekonstruovány interiéry objektu, vyměněny rozvody vody a elektřiny, instalováno nové topení, položeny podlahy. Dům má nové vnitřní omítky a nové vybavení ve všech pokojích, společenské místnosti, kuchyni, sociálním i technickém zázemí. Před začátkem zimy dostala celá budova i nové dřevěné obvodové pláště a balkony, současně probíhaly i další nezbytné terénní úpravy v okolí objektu. Sen o znovuotevření Domu bratří Čapků v Budislavi se na konci roku 2016 pomalu stával skutečností.

 

Obnova Domu bratří Čapků je největší akcí Českého PEN klubu v jeho novodobé existenci, rozsahem stavebních prací a náklady, na nichž se významnou měrou podílelo ministerstvo kultury a Pardubický kraj. Díky dobré spolupráci investora, architektů, památkářů i prováděcí firmy Arbor Group se podařila příkladná obnova památkově chráněného objektu se zlepšením jeho technického a estetického stavu. Na jaře 2017 byl dům konečně připraven přivítat první návštěvníky k tvůrčím i rekreačním pobytům, jak bylo i Čapkovým úmyslem. Od téhož roku je zde expozice o historii a obnově kulturní památky v ekologickém vzdělávacím centru. V opravené budově je nyní k dispozici 38 lůžek ve čtrnácti pokojích, apartmán pro šest osob, společenská místnost a kuchyně s barem.

Dům bratří Čapků byl původně určen pouze pro práci, setkávání a odpočinek českých spisovatelů. Spisovatelé sem jezdí stále, dům je však nyní otevřen všem, kdo mají rádi procházky rozlehlými lesy a krajem Bedřicha Smetany a Bohuslava Martinů. Známé Toulovcovy maštale jsou opravdu blízko, stejně jako Litomyšl, Polička a Svitavy. Svou polohou a zejména širokou nabídkou aktivit v okolí je Dům bratří Čapků v Budislavi u Litomyšle ideálním cílem pro pobyt jednotlivců i skupin. Je vhodný pro rodinné dovolené, sportovní soustředění, školy v přírodě nebo příznivce cykloturistiky.

Osud žádné z ohrožených památek, tedy ani Domu bratří Čapků v Budislavi, nestojí pouze na finančních prostředcích nebo odhodlání vlastníka ji zachránit. Pro Český PEN klub byla stěžejní vstřícnost všech, kdo zde více než tři roky pracovali navzdory rozličným nepřízním. Děkujeme všem, kdo v úspěch našeho snažení věřili, povzbuzovali nás a finančně přispěli. Na shledanou v Domě bratří Čapků v Budislavi u Litomyšle!

Dana Mojžíšová

Rezervace ubytování v Domě bratří Čapků na

penzion Dum Bratri Capku (Česko Budislav) - Booking.com

Dům Bratří Čapků (Budislav) • Firmy.cz

Kontakt na správce objektu: Štěpán Heger, 777 111 475, email: s. heger@seznam.cz 

 

Další informace:

Kudy z nudy - Dům bratří Čapků v Budislavi

0012.jpg
0011.jpg
0014.jpg
0015.jpg
0016.jpg
0017.jpg
0002.jpg
0004.jpg
0005.jpg
0007.jpg
0006.jpg
0009.jpg
0008.jpg
0010.jpg
0013.jpg
bottom of page