top of page

O PEN KLUBU

České centrum Mezinárodního PEN klubu je součástí samostatných světových společenství PEN s ústředím v Londýně. Počet národních center se každoročně mění, nyní jich 145 ve 104 zemích celého světa. Sdružují kolem dvaceti tisíc tvůrců - lidí, kteří obrazně řečeno vládnou perem (PEN - Playwrights, Poets, Essayists, Novelists).

 

Cílem jejich snažení je zejména - podle Mezinárodní Charty -  svoboda vyjadřování, svoboda slova a svobodný život člověka. O to se snaží už od samého vzniku ve Velké Británii roku 1921 (zakladatelka Catherine  Amy Dawson-Scott, první prezident John Galsworthy),  tehdy velmi idealisticky, avšak základní myšlenky - kulturní spolupráce, snášenlivost národů, odpor a sepětí intelektuálů proti hrubému násilí - přetrvávají. Každoročně pořádá Mezinárodní PEN kongresy v různých městech světa, na kterých jeho ústředí hodnotí snažení předchozího roku a jednou za tři roky volí prezidenta a výbor. V září 2003 na kongresu v Norsku byl prezidentem Světového PEN zvolen český spisovatel Jiří Gruša. Na Světovém kongresu v Berlíně 2006 byl znovu zvolen na další funkční období a působil ve funkci až do roku 2009. 

Český PEN (založený Karlem Čapkem v roce 1925) má nyní 202 členů a devítičlenné prezidium v čele s předsedou Ondřejem Vaculíkem, místopředsedou Jiřím Dědečkem a členy: Jaroslav Veis, Josef Holcman, Petr Kotyk, Lenka Lindaurová, Dana Mojžíšová, Pavel Janáček a Pavel Mandys.

Výbor pro vězněné spisovatele vedou Hana Linhartová a Petr Janyška. Zveřejňují případy pronásledovaných a vězněných slovesných tvůrců a jménem PEN klubu žádají příslušné instituce o jejich osvobození.

K uctění památky svého zakladatele uděluje od roku 1994 Český PEN klub jednou za dva roky Cenu Karla Čapka

 

Souběžně s Cenou Karla Čapka byla v letech 1996 - 2000 udělována Cena PEN klubu za celoživotní dílo. Od roku 2009 se cena uděluje samostatně v každém lichém roce.

bottom of page