top of page

Ivan Kruis

A ONA ZATÍM VÁZALA UŽ VĚNCE

Milostný epicko-lyrický dialog

s autorem čte Zdena Fleglová.

15-IMG_4835.JPG

A ona zatím vázala už věnce /poéma/

Poéma je výpovědí muže, který prošel rozsáhlými a těžkými zápasy o fyzické bytí, exponovanou bitvou o život. Po tomto vyhroceném střetu, na hranici bytí a nebytí, z něhož vyšel vítězný, autor obnaženě svědčí o síle člověka: nevzdávat život. Na vázání pohřebního věnce je vždy brzy, měsíce, ba i roky plynou dál a času je, viděno zpětně, stále dost. Pasáže o erotických vzpomínkách silně dosvědčují autorovu vitalitu, jiskří z nich nemizející touha po lásce, tedy po životě. Právě tyto pasáže jsou pro autora pramenem neutuchající inspirace. Odkazy na události současných dnů prokazují autorův široký záběr vnímaného bytí a svědčí o tom, že i přes všechny útrapy minulosti lze přinést svědectví o naplněném životě.

Ivan Kruis  (19. dubna 1952) celý svůj život spojil s českou knihou. Jako tvůrce, nakladatelský redaktor, šéfredaktor a emeritní ředitel SNK s.p., knižní historik a teoretik. Věnuje se také výtvarnému umění jako výtvarný kritik a recenzent. Za totality vydával mnohdy za cenu existenčního postihu také zakázané autory pod pseudonymy a také autory, kteří nesměli v centrálních nakladatelstvích knihy vydávat. Je tvůrcem osnov předmětu Dějiny knižní kultury, který přednášel na Vyšší odborné škole restaurování a konzervačních technik a v návaznosti také na vysoké škole Institutu restaurování a konzervačních technik v Litomyšli, které spoluzakládal. Spolupracuje více jak čtyřicet let s Čs. rozhlasem - původní a přejatá tvorba, publikuje články v denním tisku

a časopisech k výtvarným tématům. Podílel se na většině výstav v Portmoneu za dobu jeho existence. Věnuje se kodikologii, bibliofiliím, typografii knih a grafice zejména 19. a 20. století. V jeho poezii se prolíná dodnes milostná lyrika s historií a pamětí krajiny nejen rodného Podskalí a Jílovska v Posázaví. K zachycení obrazů plynoucího času a stále se rodícího života nachází stálou inspiraci v toku řek Vltavy, Sázavy a v posledních letech také Ondřejnice a Odry na Ostravsku. Jeho život determinuje nevratná těžká nemoc, s níž vede boj posledních šest let. Pořádá svoje práce a píše další. Od r. 2012 je členem prestižního spolku Umělecká beseda.

 

Dílo:

Podskalská romance /poezie/, Čs. rozhlas - Vltava 1979, (v. MF 1987), 1979

Čtvrteční vernisáž /poezie/, samizdat-bibliofilie, ak. mal. Jiří Pavlík, 1979

Peřeje (poeticko-prozaický sborník), SNK, 1980

Vít Obrtel /k výročí básníka a architekta/, Práce, 1981

František Vinant: Přes řeku /editor/, Peřeje, SNK, 1984

Literárně-dramatické pořady v Památníku národního písemnictví /scénáře a režie/, Strahovské čtvrtky, 1983 – 1993

Ozvy /poezie/, Omega, (MF 1987)

Portmoneum - /Josef Portman/, čj. - nj. - angl., Paseka 1993, 1995, 2003

K pramenům knižní tvorby Josefa Váchala /studie/, Paseka, 1996

Havran /editor/, Paseka, 1996

Josef Váchal a Josef Portman... /sympozium/, KLAS 01, Galerie Klatovy/Klenová 2007, 2005

Josef Fiala: Sochy / Sculptures - Příběhy nejen z kovu, čj. - angl., katalog výstavy, 2008

Strmilosti /poezie/, , ilustrace Michaela Schrecková, Vespero, 2014

Podskalská romance /poezie/, ilustrace Michaela Shrecková, Vespero, 2015

Dnění, /poezie/, ilustrace Michaela Schrecková, Vespero, 2016

Varhanní fantazie, /hudební trojcédéčko ze skladeb otce – výtvarníka a varhaníka prof. Jaroslava Kruise k 20. výročí úmrtí autora/, Kruis 2018

A ona zatím vázala už věnce /poéma/, poslední práce k vydání 2021

05-IMG_4817.JPG
02-IMG_4812.JPG
07-IMG_4820.JPG
FOTO M+M.jpg

Ivan Kruis s ilustrátorkou Michaelou Schreckovou /vlevo/ a nakladatelkou Marií Mlejnkovou,

Video Dana Mojžíšová, technická spolupráce Markéta Mojžíšová, foto Jiří Hubený a archiv Ivana Kruise

bottom of page