top of page

Writers in Prison Committee - Výbor pro vězněné spisovatele

Na základě pověření valné hromady Českého centra PEN klubu ze dne 17. 5. 2023 a v souladu s historickou tradicí ustavuje výbor Českého centra PEN klubu Výbor pro pomoc pronásledovaným lidem pera. Jejími členy jmenuje Hanu Linhartovou a Petra Janyšku.

Skupina bude v součinnosti s mezinárodním centrem PEN i s dalšími lidskoprávními organizacemi vyhledávat pronásledované, souzené a vězněné autory kdekoliv na světě a zasazovat se o jejich osvobození. Anglický název této pracovnskupiny bude

v souladu s mezinárodním územ Writers in Prison Committee.

Posláním Výboru je podpora pronásledovaných spisovatelů po celém světě. Výbor pracuje v součinnosti s londýnským Writers in Prison Committee (WiPC) Mezinárodního PEN klubu. Výbor využívá databáze londýnského centra a zapojuje se do práce ve prospěch spisovatelů a novinářů, kteří jsou vězněni nebo pronásledováni z titulu své profese v zemích a regionech, kde je ohrožena svoboda slova a tisku. Mezinárodním dnem vězněných autorů je 15. listopad. Této oblasti se na české straně dosud věnovali Jana Červenková, Tereza Semotamová, Vít Kremlička, Jiří Hájíček, Markéta Hejkalová a další. V roce 2023 se vedení nově ujali Hana Linhartová a Petr Janyška, dle potřeby osloví i další členy PEN klubu.

PEN_International_Day_of_the_Imprisoned_Writer.jpeg

15. listopad je Dnem vězněných spisovatelů / Writers-in-Prison-Day

Ve středu 15. listopadu připomíná Mezinárodní PEN klub veřejnosti pronásledované, vězněné a zavražděné spisovatele a novináře. Celosvětové sdružení spisovatelů PEN si tento den připomíná už od roku 1993. Tato nejstarší světová organizace na ochranu lidských práv bojuje za svobodu slova a podporuje spisovatele pronásledované a vězněné

pro své názory po celém světě.

 

Míst na zemi, kde je omezována svoboda projevu, stále přibývá. Podle Mezinárodního PEN klubu nejvíce novinářů na světě vězní Turecko, v Rusku bylo dokonce od roku 2000 zavražděno více než 150 novinářů. Vzpomeňme také na příběh slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka, který byl spolu s přítelkyní zastřelen poté, co napsal článek odhalující propojení slovenské politiky s mafií. V Evropě byli zavražděni také novináři na Maltě a v Bulharsku, svoboda slova je potlačována v Maďarsku a v Polsku. Takových případů je mnohem více a neví o nich ani média či jednotlivé PEN kluby. Den vězněných spisovatelů upozorňuje právě na tyto případy porušování svobody slova, útoky na novináře a spisovatele a jejich pronásledování.

 

Jedním z nejznámějších spisovatelů, který byl vězněn, je bezpochyby Václav Havel. Kvůli založení Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných v roce 1978 byl zatčen a strávil tak čtyři a půl roku ve vězení. Jedna z nejslavnějších knih, která vyšla

z vězení, jsou Motáky Karla Pecky, který byl zatčen při pokusu o útěk do Západního Německa v roce 1949. S nástupem komunistického režimu v Československu se počet vězněných autorů rozrostl o řadu dalších jmen. V roce 1960 vznikl Výbor

pro uvězněné spisovatele. Jeho hlavním cílem byly protesty proti věznění spisovatelů a násilné umlčování jejich projevu.

V současné době kolem tisícovky spisovatelů, žurnalistů a publicistů jsou za své projevy mučeni, vězněni a v nejhorších případech i popravováni. Ve výboru pro vězněné spisovatele Českého centra Mezinárodního PEN klubu pracovala dlouhá léta spisovatelka Jana Červenková nebo dvojnásobný držitel ceny Magnesia Litera Jiří Hájíček, nyní se touto problematikou zabývají překladatelka Hana Linhartová a novinář a bývalý diplomat Petr Janyška.

 

V roce 2008 založil Český PEN klub edici Knihovnička PEN klubu. První knížka vyšla v témže roce společnou péči Člověka v tísni a Českého PEN klubu po návštěvě tehdejšího předsedy PEN klubu Jiřího Dědečka na Kubě a po jeho setkání

s pronásledovaným básníkem Jorgem Oliverou. V Knihovničce PEN klubu vyšla řada titulů autorů, kteří nemohou publikovat

ve svých zemích. Jedním z nich je čínský autor Liou Siao Po, nositel Nobelovy ceny míru za rok 2010.

 

U nás sice žijeme v době svobodného projevu, ale v mnoha zemích jsou někteří spisovatelé stále pronásledováni, týráni, vězněni a dokonce i popravováni za svá díla. Svoboda neznamená být zahleděn sám do sebe, ale požadovat svobodu pro ty, kteří jsou po celém světě neprávem souzeni. Proto se i Český PEN klub snaží přes omezené možnosti pomoci těm, jejíchž hlasy jsou neprávem umlčovány. „Je na každém z nás, aby se snažil. Ti, kteří říkají, že jedinec toho moc nezmůže, si jen hledají výmluvy,“ řekl kdysi čestný předseda Českého PEN klubu Václav Havel, bojovník za lidská práva.

Více informací o této problematice najdete na www.pen-international.org.

Dana Mojžíšová

bottom of page