top of page

Lydie Romanská

KLETBA PODLE JUSTINY: 

Ze Slezska 1915–2015

Autorem videozáznamu je Michal Mikeš Oslanec.

Kletba podle Justiny_obalka knihy LR.jpg

Kletba podle Justiny je román ze Svinova, dnes části Ostravy, dříve však samostatného města. Vypráví skutečný příběh dvou domů a jejich obyvatel, jak se odehrával po téměř celé 20. století a na začátku století jednadvacátého. Rodina úspěšných řezníků je stižena tajemnou kletbou, která pronásleduje hlavně její mužskou část. Dění ve městě se proplétá s mnohdy tragickými osudy členů rodu, kteří postupně odhalují, ale zároveň skrývají dávné tajemství. Především mužům se opakovaně zjevuje tajemná dívka v bílém – snad jako memento prokletí v důsledku nevinně prolité dívčí krve, snad předzvěst blížící se tragické smrti. Děj nastiňuje zdánlivě protichůdný konflikt: nezrušitelnost rodinných kořenů na jedné straně a nutnost nějak přežít i pod koly dějin na straně druhé. Ti, kdo všemu navzdory zajistili pokračování rodu, svou nezdolností nakonec prokázali, že přežívá, jen co je schopno proměny.
Román rozhodně nepostrádá tajemství, napětí a dramatičnost. Jednou z jeho rozhodujících předností je i virtuózní slalom mezi obžalobou a obhajobou hlavních postav, důsledná absence černobílého hodnocení charakterů a skutků.

 

Zdroj:

Kletba podle Justiny - Lydie Romanská | KOSMAS.cz - vaše internetové knihkupectvíZdroj

260515-hb-3-lidmila-cmyk_denik-630-16x9.

Lydie Romanská (nar. 1943 v Polance nad Odrou) je česká básnířka, prozaička a sbormistryně; členka Obce spisovatelů (1990); předsedkyně ostravského střediska Obce spisovatelů (2007 až 2017); členka Rady Obce spisovatelů ČR (2007 dosud), od r. 2012 první místopředsedkyní Rady OSČR a členka Českého centra Mezinárodního PEN klubu (2011). Od roku 2017 je mimořádnou členkou Spolku slovenských spisovatel'ov.

Vystudovala učitelství (1963) a obor hudební výchova (1968) na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, kde také obhájila rigorózní práci z hudební teorie (PhDr., 2005). Vyučovala na ostravských základních školách (1962 -1992). Roku 1987 se provdala po dlouholetém vztahu za hudebního skladatele Dobroslava Lidmilu (1926 – 2006) a poskytla mnohé své verše jako texty k jeho vokálním skladbám: kantátám, malým dětským operám, cyklům písní pro děti aj. V letech 1992 až 2012 byla ředitelkou Základní umělecké školy Dobroslava Lidmily v Ostravě-Svinově. Jako sbormistryně a dirigentka vedla řadu sborových těles, organizovala koncerty vokální hudby, s dětským pěveckým sborem Cantabo Svinov CZ koncertovala spolu s manželem téměř ve všech zemích střední Evropy. V místě bydliště pořádala literární besedy a autorská čtení. Jejími hosty byli spisovatelé Blanka Kubešová, Eva Kotarbová, Helena LisickáPetr MusílekOldřich ŠuleřBohumil Pavlok, Karel Vysloužil, Karla Erbová 

a další. S básníky Vladimírem Křivánkem a Zeno Kaprálem účinkovala v literárním pořadu hudebního festivalu Janáčkův máj (2010). V r. 2014 uvedla svou poezii na mezinárodním hudebním festivalu Colours of Ostrava. V letech 1998-2009 vedla kurzy tvůrčího psaní na Slezské univerzitě v Opavě; je členkou několika literárních porot, a v letech 2008 až 2014 byla členkou redakční rady časopisu Obce spisovatelů v Ostravě Průhledy.

Zdroj

Lydie Romanská – Wikipedie (wikipedia.org)

big_otevrene-b-rany-ticha-DR1-332351.jpg
lromanska-7dmt5725-02-583432d3c2ee8.jpg
Romanska.jfif
img_645831_main.jpg
Romanska_Lydie_01.jpg
img_216595_orig.jpg
c7b145_19be0e47de0949b4b564de121306bfa5_
big_nedomykavost-casu-F4y-158362.jpg
img_664981_main.jpg
081015-hb-romanska-cmyk_denik-630-16x9.j
img_250427_main.jpg
Kellenberger-Tazberik-Romanska-Cifra_Fot
bottom of page